Produkt

  • Flange

    Fläns

    En fläns är en metod för att ansluta rör, ventiler, pumpar och annan utrustning för att bilda ett rörsystem. Det ger också enkel åtkomst för rengöring, inspektion eller modifiering. Flänsar svetsas vanligtvis eller skruvas in i sådana system och förenas sedan med bultar.